Verenigingen

Psalmzangvereniging “Psalmzingt den Heere”


Ooit de Psalmen in uw bijbeltje wel eens goed gelezen? Wel eens gezien hoe vaak we worden opgeroepen om de Heere te psalmzingen en te loven? Hem alle eer te geven? Nee, niet alleen als u blij bent, maar ook in droefheid, in verdrukking, in benauwdheid. Dat gebeurt vele malen in de Psalmen. Door David wordt vaak opgeroepen om te zingen. David, een man naar Gods hart, maar met zijn zonden en gebreken, die hij aan de Heere heeft beleden. Ja, door ze zingend aan de Heere te belijden.

Daarom is het zo goed om de Psalmen te kennen. Niet alleen met de mond, maar ook met het hart. David bidt in Psalm 51 of de Heere zijn mond wil openen, want dan alleen kan hij de lof van de Heere alleen bedoelen.Dat dit ook het doel van de zangvereniging mag zijn. In het oefenen van de Psalmen, de eer van de Heere alleen bedoelen. Dan zullen het gezegende avonden zijn.

Het gemengd koor is voor iedereen vanaf 16 jaar. Zij oefenen onder leiding van Thea van der Beek-Stekelenburg op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Oude School in Waarder. Peter Boer bespeelt het orgel.

Iedereen die wil zingen mag komen. Wilt u gewoon eens komen luisteren? Dat mag ook. U bent niets verplicht. We hopen vele nieuwe gezichten te mogen begroeten.

Het bestuur:
  • 1e Voorzitter: Marius Smits
  • 2e voorzitter: Janny van der Wind
  • Secretaresse: Wil Schellevis
  • Penningmeester: Henk Schellevis
  • Algemeen adjunct: Heleen van Vreeswijk


Contactgegevens Secretariaat:

Wil Schellevis
Adres: Bijlander 9, 3448 KD Woerden
Email: schellevis2@zonnet.nl
Tel.nr: 0615533179


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland

Abonneren op deze agenda


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/psalmzangvereniging+psalmzingt+den+heere