Overdenking op zondagavond 7 april 2019: HC antw 18

05 april 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 6, vraag en antwoord 18

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:26-31


Drie draden: kennis van ellende, van verlossing, van dankbaarheid. Zondag 5 t/m 31: onderwijs over de verlossing. Wat is het doel van de verlossing? Onze zaligheid? Ja, ook, maar daarboven uit: dat God lof, eer en roem zal krijgen. Dat geldt voor alle talenten. Dat geldt ook mbt tot het geloof en zijn gaven. Zonde is: aan God eer afnemen voor jezelf. 

Alle eer aan God!

1 de gaven

Zie 1 Korinthe 1:26-31. De gemeente dreigde zich te beroemen op de gaven. Daarom laat Paulus zien: u was niet wijs, niet machtig, niet edel. God kan wel wijzen, machtigen, edelen roepen, maar dan niet omdat iemand wijs, machtig, edel is. Hoe wijs ook, geestelijk zijn we dwaas; hoe machtig ook, we hebben niets van onszelf; hoe bekend ook, alles is gave van God.

Daarom had God Zijn Gemeente geroepen uit vele dwazen, zwakken en onaanzienlijken in mensenoog. Nog steeds: mensen die hun naam niet kunnen schrijven, gehandicapten, baby’tjs die jong sterven, onbekenden op de achtergrond. Opdat die roemt, roeme in de Heere.

Hij verlost omdat Hij dat wil. Dat is verweven met kennis van dankbaarheid en zonde. Want de dankbaarheid wordt erdoor verrijkt en de zondekennis door verdiept.

2 de Gave

Waarom had God de gelovigen in Corinthe dan wel aangenomen en in Zijn dienst gebruikt? Omdat zij in Christus Jezus alles hadden ontvangen. Vier dingen:

  1. Wijsheid. Als Profeet leert Jezus alles over God, mens en Zichzelf. Ja, Hij laat in Zijn leven en sterven zien wat de ware wijsheid is: door Hem tot God gaan.  Wie roemt, roeme in de Heere.
  2. Rechtvaardigheid. Als Priester heeft Jezus aan Gods eis voldaan. Het offer, waardoor een zondaar alles heeft wat nodig is om voor God te kunnen bestaan. Wie roemt, roeme in de Heere.
  3. Heiligmaking. Als Koning is Jezus Zelf volkomen heilig. En Hij maakt de Zijnen van binnenuit ook heilig, hier in beginsel. Nieuwe verlangens en haat tegen de zonde. Wie roemt, roeme in de Heere.
  4. Volkomen verlossing. Als Middelaar verlost Jezus uit het koninkrijk van de satan en eens ook van alle invloed van de satan. Wie roemt, roeme in de Heere. 

Hij verlost omdat Hij dat wil. Dat is verweven met kennis van dankbaarheid en zonde. Want de dankbaarheid wordt erdoor verrijkt en de zondekennis door verdiept.

Zo’n Verlosser is Jezus. Voor wie alles mist, voor wie dwaas, schuldig, zondig, verloren is.     

3 de Gever

Deze Verlosser is van God geschonken. 

Ten eerste in de kribbe. Door God. Ongevraagd, puur vanuit Hem. Ten tweede in het Evangelie. Door God.  Ongevraagd puur vanuit Hem. Ten derde in het geloof. Door God. Ongevraagd, puur uit Hem.

Door het geloof zijt gij in Christus Jezus. ‘In’ dwz.: zoals een papier in een doosje is. En: zoals een rank in de Wijnstok is.  Zijn wij dat? In Christus Jezus.

Dat is uit God. Puur uit Hem. Wedergeboorte – uitverkiezing. Opdat wie roemt, roeme in de Heere.  

Hij verlost omdat Hij dat wil. Dat is verweven met kennis van dankbaarheid en zonde. Want de dankbaarheid wordt erdoor verrijkt en de zondekennis door verdiept.


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Herkent u dat hoogmoed/eerzucht de grote zonde is die altijd op de loer ligt? Hoe kunnen we daartegen strijden?
  2. Kunnen we de woorden: ‘wijsheid’ , ‘rechtvaardigheid’, ‘heiligmaking’, ‘verlossing’ uitleggen?
  3. God geeft Zijn Zoon drie keer: in de kribbe, in het Evangelie, in het geloof. Wat maakt de meeste indruk op u?
  4. Hoe kunnen we ons oefenen om God al de eer te geven die Hij waard is?

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 07 april 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/Nieuws+en+overdenking/11337/Overdenking-op-zondagavond-7-april-2019:-HC-antw-18.html