Overdenking op zondagavond 10 mrt 2019: HC zondag 3 antw 8

09 maart 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 3, vraag en antwoord 8

Schriftlezing: Johannes 3:1-8


Drie draden verbinden een zondaar aan Jezus Christus: kennis van ellende, kennis van verlossing, kennis van dankbaarheid. Zondag 2 t/m 4 gaan over de kennis van onze ellende. Vanavond: de diepte van de zonde. DV 24 maart: de ernst van de zonde.

Noodzaak

Wij zijn geneigd tot alle kwaad (vgl. de auto die op de helling staat) en onbekwaam tot enig goed. Wij kunnen mooie, knappe en nuttige dingen doen, maar geen goede. Want goed is: tot Gods eer, uit liefde tot God, en in vertrouwen op God. We zijn vooral onbekwaam tot geloof. Als een vis in het water. Wij kunnen en willen niet geloven en leven met God. 

Dat leert ons dat we wedergeboorte nodig hebben: opnieuw geboren worden en uit God geboren worden. God zij dank kan God daarvoor zorgen. Dankzij Jezus Christus.

Jezus spreekt erover tegen Nicodemus. De Farizeeer, overste der Joden. Die dacht een heel eind op weg te zijn. Niet zo te zijn als anderen, maar beter. Tegen hem zegt Jezus: Gij moet wederom geboren worden! Dat geeft aan: niet elk geloof is echt. Echt geloof is daar waar je met jezelf aan de grond gekomen bent, met een schreeuw om genade, met onmogelijkheden aan eigen kant. Echt geloof is vrucht van wedergeboorte. 

Tegen Levi, Zacheus, de bloedvloeiende vrouw, de hoofdman en Jairus spreekt Jezus niet over wedergeboorte. Zij geven er blijk van dat zij het zijn. 

Belofte

Ezechiël 36:26-27, Jeremia 31:33-34, Deuteronomium 30:8, Titus 3:5 spreken over de belofte van wedergeboorte. God zegt: ”Ik zal….” Dat is een belofte aan geestelijk doden, die niets goeds hebben of willen of kunnen. Dat geeft hoop!

God vervult die belofte door het Woord. I Petrus 1:23, Jacobus 1:18. Dat Woord roept op tot geloof, om te komen tot Jezus Christus, in Wie vergeving en leven met God is. En dan gebeurt er altijd iets: verharding óf vluchten tot Jezus. Dat vluchten tot Jezus is bewijs van wedergeboorte. Dan zijn er twee dingen gebeurd:
- Het verstand is verlicht: je ziet Gods rechterstoel, de eeuwigheid, Jezus, bekering die nodig is. En het houdt je bezig.
- Het hart wordt geopend en vernieuwd: wat je eerst niet wilde, wil je nu wel; waar je eerst voor wegvluchtte, vlucht je nu naar toe.

Are you born again? Bent u wedergeboren? Beslissende vraag!

Dan noemt de Bijbel wedergeboorte als reden tot dank.
- Dank aan de Vader, Die naar Zijn barmhartigheid het heeft gewild.  I Petrus 1:3.
- Dank aan de Zoon, met Wie wij levendgemaakt zijn door Zijn opstanding. Efeze 2:5.
- Dank aan de Heilige Geest, Die het deed door Zijn kracht. Johannes 6:63a.
Daarom is het ware geloof blijvend.Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Zaten er nieuwe gedachten in de preek voor u over wedergeboorte?
  2. We hebben geen vrije wil meer. Wat bedoelt de Kerk daarmee en hoe ervaart u dat?
  3. Hoe komt het dat we makkelijke zeggen: ‘ik geloof’ dan: ‘ik ben wedergeboren?’
  4. Denkt u bij de doop direct aan wedergeboorte? Waarom wel/niet?
  5. Kennis van ellende wil leiden tot diepe(re) dankbaarheid aan God. Ervaart u dat zo? 


Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 10 maart 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/Nieuws+en+overdenking/11330/Overdenking-op-zondagavond-10-mrt-2019:-HC-zondag-3-antw-8.html