Overdenking op zondagavond 3 feb 2019: HC antwoord 5

01 februari 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 2, vraag en antwoord 5

Schriftlezing: Psalm 51:1-7


Drie draden vormen de verbinding tussen Jezus en een zondaar. Kennis van onze ellende, van onze verlossing, van onze dankbaarheid.

1 Wat belijden we?

Vanavond meer over die eerste draad. Het opvallende van antwoord 5 is niet het begin: ‘nee, we kunnen Gods wet niet volkomen houden’, maar de verklaring daarvan: want wij zijn geneigd God en onze naaste te haten.

In Psalm 51 heeft David gezondigd. Twee ‘losse’ zonden. Maar denk dan aan het voorbeeld van naar olie boren op de Noordzee. Eén straaltje olie bewijst dat er een olieveld in de bodem zit. Zondige gedachten of daden zijn bewijs: er zit een veld van in de bodem van ons hart. Ik zondig omdat ik zondaar ben. Van nature.

Daarom zal het niet beter met mij worden. Laat ik die hoop opgeven. Laat ik me aan Jezus Christus overgeven.

2 Hoe belijden we?

Zie Psalm 51. Allereerst bidt David om vergeving, afwassing. Hij is gevlucht naar het kruis. Dan lezen we dat hij zijn overtredingen kent, die zijn steeds voor hem. Hij peilt ze.
Daarna dat hij zegt: ’Tegen U, U alleen heb ik gezondigd’. Tegen de goede God. Wat erg.
Tenslotte dat hij erkent: God is recht als Hij mij straft of verstoot. Dat zou terecht zijn.  

Dat maakt bedroefd, beschaamd. Dat leert Jezus in het ware geloof, deze zondekennis. Vanuit onszelf komen we niet verder dan spijt, of twijfel of angst. (Achan, Saul, Judas). Maar Jezus leert om aan Zijn voeten te komen in echte zondesmart. 

3 Waarom belijden we?

Word je hier niet somber van, of neerslachtig?

Ten eerste: het gaat erom waar God recht op heeft. Als we zonde kleineren dan kwetsen we God nog meer. Zonde is altijd nog erger dan dat ik voel en beleef.
Ten tweede: zondekennis staat ten dienste van de kennis van de verlossing. Om die nog wonderlijker te laten zijn. Dat er voor mij genade is. Halleluja.
Ten derde: zondekennis staat ten dienste van de dankbaarheid. Dat zal een leven van strijd zijn. Geneigd tot zonde, maar gewillig om God te dienen. Dat wil mij waakzaam laten zijn, van verzoekingen vandaan blijven. Dat geeft verlangen naar de volkomen verlossing, ook van mijn zondige natuur.


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Waarom is de kennis van onze zondige natuur nodig?
  2. Welke elementen uit de verzen van Psalm 51 staan dicht bij u, welke verder af?
  3. Zonde is altijd erger dan ik voel. Wat roept dat op?
  4. Zondekennis maakt de verlossing wonderlijker en de dankbaarheid dieper. Ervaart u dat ook zo?
  5. Welk element uit de preek raakte u het meest?

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 03 februari 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/Nieuws+en+overdenking/11320/Overdenking-op-zondagavond-3-feb-2019:-HC-antwoord-5.html