Overdenking op zondagavond 13 jan 2019: HC antwoord 2

09 januari 2019

Heidelberger catechismus, Zondag 1, vraag en antwoord 2

Schriftlezing: Psalm 130


Antwoord 1 is als een stroomcentrale. Vol van troost, rijkdom en kracht. Vanuit de centrale zijn er kabels nodig naar de huizen. Antwoord 2 gaat over de kabel die Jezus Christus verbindt met mijn levenshuis. Die kabel heeft 3 draden. Ellende - verlossing - dankbaarheid.

Drie misvattingen:

  1. het komt na elkaar, eerst de ellende
  2. de ellendekennis is een hinderpaal
  3. je moet het één keer weten en dan is het je bagage

Psalm 130 laat zien dat het drie elementen zijn in het geloofsleven, die met elkaar samenhangen.

1 Kennis van ellende (psalm 130:3)

Ongerechtigheden zijn afbuigingen. Tussen bron van liefde en doel van Gods eer ligt Gods lineaal. Als Hij gadeslaat: verzamelt, bijeenraapt. Over de breedte van de 10 geboden en de lengte van mijn leven. Wie zal bestaan? Zo groot is mijn ellende: ik sta naar recht erbuiten en kan mezelf niet verlossen. Levenslange les vanuit zondag 2 t/m 4. Dit gaat samen op met:

2 Kennis van verlossing (psalm 130:4a)

Verlossing is er door vergeving. Dat God in één keer alles wegneemt. Volkomen en voorgoed. Alsof ik nooit zonden had gekend of gedaan. Om Jezus wil. En het Evangelie biedt mij deze Jezus aan. Zo word ik verlost: door vergeving. Niet door vergeten van mijn zonden, niet door vergoelijken ervan, niet door te verbeteren, maar door vergeving. Levenslange les vanuit zondag 5 t/m 31. Dit brengt voort:

3 Kennis van dankbaarheid (psalm 130:4b)

“Opdat Gij gevreesd wordt.” Vrezen is de houding van een klein kind tot vader: ”Mag ik wat voor u doen?” God dienen uit liefde, God dienen naar Zijn wet, God meer en meer willen dienen en daarom bidden en smeken. Zó dankbaar zijn. Levenslange les vanuit zondag 32 t/m 52. 

Deze drie draden vormen de kabel die zondaren verbindt met de centrale van het heil in Jezus Christus van antwoord 1. Wie deze kabel mist is geestelijk dood en moet zich niet rijk rekenen, want die heeft geen deel aan de rijkdom in Jezus Christus. Kom dan tot Hem! Als je niet kunt komen met geestelijk leven, kom dan tot Hem om geestelijk leven.

Wie dit leven kent, heeft een levenslange oefening erin. De drie draden verdiepen en verrijken elkaar. Kennis van ellende verrijkt de verlossing. Kennis van verlossing verdiept de kennis van ellende en geeft kennis van dankbaarheid. Kennis van dankbaarheid brengt weer tot kennis van ellende. Zo ontvang ik de troost, rijkdom en kracht van antwoord 1, die mij doet uitzien naar de volkomen vervulling van Gods beloften. Psalm 130:5 ev. Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Wat wil het beeld van de kabel met de  draden tussen Jezus en mijn hart duidelijk maken?
  2. Welke van de drie misvattingen staat u het meeste voor open? Hoe zou dat komen?
  3. Wat valt u op in de kennis van de ellende? En wat in de kennis van de verlossing? En wat in de kennis der dankbaarheid?
  4. Welke van de drie blijft in uw eigen denken het makkelijkste onderbelicht? Hoe is dat te veranderen?
  5. Als iemand zegt deze draden niet te kennen, wat dan? 

Avonddienst

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 13 januari 2019
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/Nieuws+en+overdenking/11306/Overdenking-op-zondagavond-13-jan-2019:-HC-antwoord-2.html