Verenigingen

Emmaüs-kring

Speciaal voor hen die de afgelopen (drie) jaren openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan en graag hier een vervolg aan willen geven en voor hen die nader willen nadenken over geloofsvragen aan de hand van de Bijbel en een inleidend boekje, is er de Emmauskring. Op maandagavond, eens in de drie weken in “De Oude School” komen we bij elkaar om op een ontspannen manier met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. De avonden beginnen kwart voor acht met de mogelijkheid wat bij te praten en om acht uur beginnen we met zingen en gebed. De avond wordt verzorgd door één van de leden.

In de kerkbode worden de data bekend gemaakt.
Leiding geven: Arno en Johanna Treur. Tel. 0627355277 / 0649979637 


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland

Abonneren op deze agenda