Update: maatregelen kerkdiensten per zondag 25 oktober

24 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen we u informeren hoe we de komende tijd de kerkdiensten en de overige (kerkelijke) activiteiten vorm willen geven:

Kerkdiensten

Deze zullen op dezelfde manier als nu worden gehouden. Kort samengevat betekent dit:

  • We werken met de vóór u bekende clusters, wanneer welk cluster naar de dienst kan komen is aangegeven op de website zoals u gewend bent;
  • We blijven de komende periode de ingevoerde extra maatregelen rondom de diensten strikt vasthouden (denkt u hierbij aan 3 banken tussenruimte, vanaf 13 jaar draagt iedereen bij het binnenkomen, binnen ergens naar toe lopen en verlaten van het kerkgebouw verplicht een mondkapje en alleen aan het einde van de dienst zingen we een psalm met een mondkapje op). Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen zoals we deze al langer hanteren en die u kunt terugvinden in de gebruiksplannen op de website.

Overige (kerkelijke) activiteiten

Deze kunnen op de gebruikelijke wijze doorgang vinden met dien verstande dat ook bij deze activiteiten de genomen extra maatregelen in acht moeten worden genomen:

  • vanaf 13 jaar draagt iedereen bij het binnenkomen, binnen ergens naar toe lopen en verlaten van het kerkgebouw of de Oude School verplicht een mondkapje en alleen aan het einde van de activiteit zingen we een psalm met een mondkapje op. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen zoals u deze kunt terugvinden in de gebruiksplannen op de website.
  • De zangvereniging kan in de huidige situatie niet repeteren is eerder besloten en dat blijft zo. 

Goed om u er nogmaals op te wijzen dat u niet naar de dienst of (kerkelijke) activiteit moet komen als u klachten heeft, weest u ook extra alert als u tot de risicogroep behoort. Wellicht ten overvloede: komt u niet als u of één van uw gezinsleden niet fit is. 

Op het moment dat er nieuwe richtlijnen komen die de kerkenraad moet doen besluiten om de nu geldende maatregelen voor onze gemeente weer aan te passen zullen we u direct (via de website) hiervan op de hoogte brengen.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11700/Update:-maatregelen-kerkdiensten-per-zondag-25-oktober.html