Overdenking op zondagavond 30 aug 2020: HC zondag 22

29 augustus 2020

Heidelberger catechismus,
Zondag 22

Lucas 16:19-23 en II Coritnhe 4:17-5:5


De schatten die de Heilige Geest aan de Kerk geeft: in dit leven: vergeving. Na dit leven: wederopstanding van het vlees en eeuwig leven.

1 na het sterven

Lange tijd was er angst voor de dood. Laatste decennia: het zal na dit leven wel verder gaan ergens hierboven. Of: dood is dood. 

Maar: sterven is voor Gods rechterstoel verschijnen. Voor de gelovigen geldt: direct tot Christus worden opgenomen (Lazarus, moordenaar a/h kruis, Paulus in Filippenzen 1). Als bruid verenigd met de Bruidegom. 

Wat een gedachten geeft dat als ik bij het lichaam van een overledene sta. En als zij men bij mijn lichaam zal staan. Het kan ook direct eeuwige pijn zijn.

2 na de wederkomst

Ons lichaam is als een tent (II Corinthe 5:1). Stormen en windvlagen tasten de tent van het lichaam aan. Aftakeling van lichaam en geest. En vervolging ook. Maar alle(!) lichamen worden opgewekt. Hetzij tot afgrijzen, hetzij tot een verheerlijkt lichaam. Wat een gedachte als we over de begraafplaats lopen!

Hierdoor houdt Paulus het vol (II Corinthe 4:17-5:10)! Dit leven is kort in vergelijking met wat komt. En gebrekkig in vergelijking met de volheid. Wat is het lijden en strijden van dit leven tov die heerlijkheid? Wat is alle plezier van dit leven tov die gruwelijkheid?

3 in dit leven

De volle zaligheid hebben de gelovigen in dit leven een beginsel (knop). Een knop van eeuwige vreugde, vreugde in God. Om Hem te prijzen.

Anders is het in de hemel niet om uit te houden!

De gelovigen kan het laten uitzien. R. Sibbes: zij verloochenen zich om hier te willen blijven. De Bijbel heeft het over ontbonden worden. Vgl de teugels van een paard. Het is ook een loslaten van geliefden. Maar wat wacht zal eindeloos beter zijn!


Vragen om te bespreken of te overdenken:

  1. Onze samenleving denkt heel anders over sterven en daarna. Wat merkt u daarvan en hoe staat u daar belijdend in? 
  2. Welke invloed heeft het feit dat er een eeuwigheid is op ons leven nu?
  3. Hoe zouden we meer kunnen verlangen naar de heerlijkheid na dit leven? 
  4. Hebt u geliefden gehad van wie u weten mag dat zij nu met Christus zijn? Of van wie dat niet (zeker) weet? Wat doet dat met ons en hoe gaan we daarmee om?

Avonddienst - Cluster 3

Ds. D. Breure

Datum: Zondag 30 augustus 2020
Tijdspad: 18:30 t/m 20:00
Locatie: Hervormde Gemeente Waarder
Agenda: Kerkdiensten
Extra info: Stil gebed
Votum en groet
Psalm 73:12-13
Geloofsbelijdenis
Psalm 49:6
Gebed
Schriftlezing Lucas 16:19-23 en II Coritnhe 4:17-5:5
Heid Cat zondag 22
Psalm 16:5,6
Prediking over HC zondag 22
1 na het sterven
2 na de wederkomst
3 in dit leven
Psalm 45:7
Dankgebed
Psalm 68:2
Zegen

Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11654/Overdenking-op-zondagavond-29-aug-2020:-HC-zondag-22.html