Kerkbode 19 maart 2020 no. 06Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/de+kerkbode/11530/kerkbode-19-maart-2020-no-06_66457.pdf