Kerkbode 5 maart 2020 no. 05Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/de+kerkbode/11515/kerkbode-5-maart-2020-no-05_652896.pdf