Meditatie: Toen zei ik: Zie, ik kom

12 december 2017

Luther zei: “In de Psalmen zie je Gods kinderen in het hart”. In de Psalmen zing je wat echte gelovigen beleven. Calvijn zei: ”In de Psalmen zie je Gods Zoon in het hart”.

Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is wel Psalm 40. Zie, Ik kom. Daarin kijk je de Heere Jezus in Zijn hart. In de eeuwigheid. Toen heeft Jezus gezegd: Ik kom. Ik kom naar de wereld. Vader, U vraagt het Mij, Ik kom. Heel het Oude Testament door hoor je het als het ware klinken op elke bladzijde: ik kom. En Ik kom om Uw wil te doen. Als Koning Die zorgt dat zondaren zalig zullen worden. Die zegent met vrede en eeuwig leven en de Heilige Geest. Jezus verwerft de vrede met God, eeuwig leven, nieuw leven, de Heilige Geest. Daarvoor is Hij gekomen. Dat klinkt als muziek in de oren als je nooit de wet kunt houden, altijd weer terugvalt. Aan de eeuwige dood onderworpen bent.

En zo klinkt het elke zondag. Ik kom. In de prediking. Ik kom. Ongevraagd. Ik wacht niet tot zondaren Mij roepen, naar Mij vragen. Ik kom. Ik heb vrede met God verworven, eeuwig leven, nieuw leven, de Heilige Geest, vergeving van zonden. En ik breng het u en jou. Ik kom het uitdelen. Ik breng het u. En jou. Laat het u schenken. Laat het u geven. Neem het in ontvangst. Klinkt dat als muziek in de oren? Het is eeuwig leven ontvangen of de eeuwige dood tegemoet gaan. 

Ik kom. De adventsroep van Jezus. Dat zal Jezus nog éénmaal zeggen: als Zijn Vader Hem opdraagt: Zoon, ga terug naar de wereld om de schepping te vernieuwen, om Mijn vijanden weg te doen daaruit en weg  werpen en om Mijn kinderen te verlossen en eeuwig plaats te geven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Jezus zegt: Ja, Ik kom 

Ik kom. Dat zou als muziek in de oren mogen klinken van allen die Hem kennen. Voor wie hier te zuchten heeft en te strijden. Voor wie hier lijdt en kruisdraagt. Ik kom. Om u tot Mij te nemen in eeuwigheid. Die dan verlost zullen worden voor eeuwig en volmaakt. En de echo in het hart mag zijn: Heere Jezus, kom.  

                                      
Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/Nieuws+en+overdenking/11168/Meditatie:-Toen-zei-ik:-Zie,-ik-kom.html