Efeze 5 vers 1 - 7

Bijbellezing 9-2-2011 Ds. D. Breure