Efeze 5 vers 18 - 21

Bijbellezing 21-9-2011 Ds. D. Breure