Efeze 5 vers 22 - 28

Bijbellezing 5-10-2011 Ds. D. Breure