Efeze 2 vers 1 - 7

Bijbellezing 17-01-10 Ds. D. Breure